Steunpilaren zijn nodig om dit project te dragen.

Een woord van dank aan iedereen die ons steunt.

Van de stichting Kindertuinen Bussum kregen we fantastische hulp in allerlei vorm, zoals het beschikbaar stellen van de statuten en allerlei documenten die nodig zijn bij de start van het seizoen. Ze stelden tuingereedschap beschikbaar en de deur stond en staat altijd open voor raad en daad.

Uit handen van de firma’s Husqvarna en Talen Tools ontvingen we tuingereedschap. Notariskantoor PVM Notarissen nam de kosten voor de oprichting van de stichting voor zijn rekening. En van het Coöperatiefonds van de Rabobank Almere ontvingen we een bijdrage om de website te realiseren.

Van familie en vrienden ontvingen we morele steun in het proces van ontwikkeling en ontstaan en later ook financiële steun in de vorm van donaties.

Wilt u de Kindertuinen Almere steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur. Daarmee draagt u bij aan de natuureducatie van de kinderen in Almere. U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten en u wordt uitgenodigd voor onze jaarlijkse open dag. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer 254673708 van de Triodos Bank ten name van Stichting Kindertuinen Almere onder vermelding van donatie. Kijk ook eens op http://nlgeeft.nl/stichtingkindertuinenalmere om de Kindertuinen financieel te steunen.

Voor bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid begunstiger te worden van de Stichting Kindertuinen Almere. Voor een minimale jaarlijkse bijdrage van €200 wordt u als begunstiger vermeld op onze website.

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de Kindertuinen, dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger.

Aanmelden kan via de mail info@kindertuinenalmere.nl